اولين جشنواره سنگنوردي خراسان جنوبي در تاريخ ٣٠و٣١ شهريور ماه ٩٦ به همت هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي شهرستان طبس و با حضور ٣٠ نفر از كوهنوردان و سنگنوردان استان در ارتفاعات روستاي “خرو” برگزار شد كه طي آن علاوه بر آموزش اصول سنگنوردي ، سه مسير اسپورتي بلند توسط اساتيد ارزشمند اعزامي از فدراسيون محترم كوهنوردي ،جناب آقاي امين پيل آرام و جناب آقاي كوروش نگهبان گشايش و جهت استفاده علاقمندان، رول كوبي گرديد.
جا دارد از جناب آقاي زارعي رياست محترم فدراسيون كوهنوردي كه در بحبوحه برگزاري مسابقات آسيايي صعودهاي ورزشي در تهران، نگاه و عنايت ويژه اي به برپايي اين همايش داشتند و اساتيد محترم حاضر (عزيزان بزرگوار آقايان پيل آرام و نگهبان) كه رنج سفر را بر خود هموار ساخته و با صبر و حوصله اي بي نظير و تلاش فراوان و شيوايي كلام به آموزش شركت كنندگان و توسعه سنگنوردي استان پرداختند، كمال تشكر و سپاسگزاري را داشته باشيم. ضمنا از جناب آقاي مهدي ابراهيمي رئيس هيات كوهنوردي شهرستان طبس كه با پيگيري مجدانه و زحمات فراوان بستر برگزاري اين همايش را فراهم كردند، تقدير و تشكر ميگردد.
“هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي خراسان جنوبي”