هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان طبس به مناسبت روز جهانی محیط زیست برگزار میکند

همایش استانی صعود به قله شتری به ارتفاع ۲۷۰۰ متر

#باـآلودگیـمبارزه ـکنیم

توضیحات در تصویر