هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ظبس با مشارکت امور ورزش بانوان شهرستان برگزار میکند

همایش بزرگ بانوان

زمان ۳۰خرداد ماه ۹۸

گلزار شهدا گمنام  ساعت ۵ صبح

توضیحات بیشتر در تصویر