در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۷ و با هماهنگی قبلی باشگاه فراز ، شکوفه فر نائب رئیس هیات استان در برنامه هفتگی باشگاه شرکت نمود . ساعت ۴:۳۰ صبح روز جمعه با تجمع اعضای باشگاه در میدان جماران به سمت بند امیرشاه حرکت و مسیر یشت ، سر رزگ و خط الراس یشت توسط کوهنوردان این باشگاه پیمایش شد. برنامه طبق زمانبندی قبلی در ساعت ۱۰:۳۰ به پایان رسید.