گردهمايي باشگاهها و كوهنوردان استان

(خانوادگي) درمورخ ٢٧/١١/٩٦ و با حضور
حدود ١٣٠ نفر از كوهنوردان و علاقمندان
به طبيعت در دامنه هاي باغران(چهار ده)
به مناسبت گراميداشت دهه فجر برگزار
شد.