نویسنده: زهرا

همایش استانی به مناسبت روزتکریم بازنشستگان وخانواده

همایش استانی به میزبانی شهرستان قاین صعودبه بلندترین قله زیرکوه قاینات قله شاسکوه به مناسبت روز تکریم بازنشستگان وخانواده این صعودباحضورگسترده ای ازکوهنوردان خراسان جنوبی انجام گرفت گزارش صعود:روزپنج شنبه درپایین کوه کمپ رازده وصبح ساعت۶ازکمپ به سمت قله حرکت کرده وحدودساعت۱۰برفرازقله شاسکوه ایستاده بعدازگرفتن چندعکس یادگاری به سمت پایین حرکت کرده وحدودساعت۱۴ به کمپ...

ادامه مطلب

صعود به قله سبلان

تیم هییت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان قاین صعود به سومین قله بلند ایران قله سبلان راباموفقیت صعود کردند دراین صعودحدود۱۵کوهورد قاینی شرکت...

ادامه مطلب

همایش کوهپیمایی به مناسبت عیدقربان

این همایش که به صورت همگانی اعلام گردید بودروزچهارشنبه به سرپرستی اقای مالکی  دبیرهییت کوهنوردی وصعود به بلندترین قله قاینات به ارتفاع۲۰۰۰انجام گرفت دراین همایش۱۳ خانم واقاشرکت کردند ساعت شروع:۵عصر ساعت اتمام...

ادامه مطلب

بخشنامه ها