دسته: قاین

قاین

برنامه هفتگی بانوان

برنامه هوازی هفتگی بانوان هرشنبه باحضور نایب رییس هییت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان که این برنامه شامل یوگا و دویدن است  درپارک جنگلی قاین برگزارگردید دراین...

ادامه مطلب

همایش کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان قاین به میزبانی باشگاه بزرگمهرقاینی به ارتفاعات امان جعفری

برنامه کوهنوردی سنگین  به میزبانی باشگاه بزرگمهرقاینی درارتفاعات امان جعفری  وباحضور کوهنوردان وپیشکسوتان روزجمعه برگزار گردیدساعت شروع برنامه:۷صبح وپایان برنامه:۱۳:۰۰ وباحضور۵۸کوهنورد وبه سرپرستی:سیدابوطالب براتی سطح...

ادامه مطلب

همایش استانی به مناسبت روزتکریم بازنشستگان وخانواده

همایش استانی به میزبانی شهرستان قاین صعودبه بلندترین قله زیرکوه قاینات قله شاسکوه به مناسبت روز تکریم بازنشستگان وخانواده این صعودباحضورگسترده ای ازکوهنوردان خراسان جنوبی انجام گرفت گزارش صعود:روزپنج شنبه درپایین کوه کمپ رازده...

ادامه مطلب

صعود به قله سبلان

تیم هییت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان قاین صعود به سومین قله بلند ایران قله سبلان راباموفقیت صعود کردند دراین صعودحدود۱۵کوهورد قاینی شرکت...

ادامه مطلب

همایش کوهپیمایی به مناسبت عیدقربان

این همایش که به صورت همگانی اعلام گردید بودروزچهارشنبه به سرپرستی اقای مالکی  دبیرهییت کوهنوردی وصعود به بلندترین قله قاینات به ارتفاع۲۰۰۰انجام گرفت دراین همایش۱۳ خانم واقاشرکت کردند ساعت شروع:۵عصر ساعت اتمام...

ادامه مطلب
Loading

بخشنامه ها