افتتاحيه همايش بانوان كوهنورد سراسر كشور هم اكنون در حال برگزاريست. خراسان جنوبي – شهرستان طبس ١٤/١٠/٩٦

همايش بانوان كوهنورد سراسر كشور
امروز ١٤/١٠/٩٦ در خراسان جنوبي
شهرستان طبس طي مراسم افتتاحيه اي
آغاز شد.
در اين همايش كه با مجوز فدراسيون
محترم كوهنوردي و صعودهاي ورزشي
كشور و ميزباني خراسان جنوبي (طبس) برگزار
ميشود ٦٠ نفر از بانوان كوهنورد از ١١
استان كشور حضور دارند.
رويكرد همايش مذكور آموزشي است
و شركت كنندگان ضمن شركت در
كارگاههاي هواشناسي و اصول سرپرستي
در روز نخست، فردا جمعه ١٥/١٠/٩٦
در ارتفاعات روستاي خرو پيمايشي
خواهند داشت.
شايان ذكر است “موسسه اعتباري نور” حمايت
مالي اين برنامه را بر عهده دارد