برنامه ابزارشناسی توسط هیات کوهنوردی شهرستان سرایان مورخ ۱۸/۱۲/۹۶ برگزار گردید و علاقمندان طی این برنامه ضمن آشنایی با ابزارهای فنی به تمرین فرود پرداختند.