روزسه شنبه ساعت۱۹:۰۰ برنامه هوازی و یوگا سرپرست برنامه سرکارخانم دلاوری نایب ریس هییت کوهنوردی وصعودهای ورزشی قاین برگزار گردید