جلسه کارگروه همگانی هيات كوهنوردي استان مورخ ١٩/١٢/٩٦ با كادر اجرايي جهت برنامه ريزي همايش فرهنگي- ورزشي روز زن برگزار شد.