هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي خراسان جنوبي با همكاري مدرسه طبيعت كنكاج برنامه اي لذت بخش براي كودكان و نوجوانان علاقمند كه اولين بار كار با طناب را تجربه ميكردند در مورخ ٢٥/١٢/٩٦ برگزار نمود.
اميد است ادامه اين همكاري ها همانگونه كه برنامه ريزي شده،موجب شود تا نسلي نو از كوهنوردان،علاقمند و پرورش یابد.