تیم هییت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان قاین صعود به سومین قله بلند ایران قله سبلان راباموفقیت صعود کردند دراین صعودحدود۱۵کوهورد قاینی شرکت کردند