همايش صعودهاي ورزشي استان با رويكرد خانواده و كودك عصر جمعه١٤/٢/٩٧ درپارك صياد شيرازي بيرجند با مشاركت هيات كوهنوردي شهرستان بيرجند و كارگروههاي هيات استان و شهرستان با استقبال خوب كودكان برگزار گرديد

در این همایش ضمن معرفی این رشته جذاب و آموزش مقدماتی، فضایی امن برای کودکان در کنار خانواده ها ایجاد شد تا به فعالیت بپردازند. نقاشی کوهستان نیز از فعالیت های جانبی این همایش بود.