هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، همايش كوهـپيمايي بانوان گراميداشت مقام مادر و زادروز بانو پروين اعتصامي به همت جمعي از بانوان شهرهاي بيرجند وخوسف ٢٥/١٢/٩٦در باغران بيرجند برگزار نمود و درخاتمه به قيد قرعه هدايايي به شركت كنندگان اهداء شد.