جناب آقاي “مهران سرپرست” به عنوان مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی منصوب شدند. هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان ضمن تبريك انتصاب شايسته ايشان، توفيق روزافزون براي آن بزرگوار آرزومند است