هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی خراسان جنوبی پس از انتزاع از خراسان بزرگ در اجرای ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون های آماتوری ایران مصوب ۸۱/۴ هیات محترم وزیران تاسیس و آغاز به کار نمود و در حال حاضر ۳ دوره از شروع فعالیت آن می گذرد.

روسای هیات استان در سنوات گذشته :

  • جناب آقای صابری                              ۸۶-۹۰
  • جناب آقای گلرو                                 ۹۰-۹۴
  • جناب آقای آرامنش(سرپرست)             ۹۴-۹۵
  • جناب آقای گنجی                              ۹۵ تا کنون