برنامه پاکسازی «در آستانه بهار» شهرستان فردوس

همکاری هیات کوهنوردی شهرستان “فردوس” وحضور باشگاههای شهرستان دربرنامه “پاکسازی طبیعت درآستانه بهار” ١٨/١٢/٩٦

ادامه مطلب