دسته: همگانی

جلسه هیات استان با مسئولان تربیت بدنی سپاه استان

جلسه هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان با مسئول و نمايندگان محترم تربيت بدني سپاه به منظور تعامل هرچه بيشتر در برگزاري همايشهاي عمومي و مقدمات همكاريهاي دوجانبه ١٤/١٢/٩٦

ادامه مطلب

پیام تشکر

آخرين همايش كوهپيمايي از دسته
برنامه هاي گراميداشت دهه فجر با
رويكرد خانوادگي در قالب گردهمايي
باشگاهها و كوهنوردان استان درمورخ
٢٧/١١/٩٦ و با حضور حدود ١٣٠ نفر
از كوهنوردان و علاقمندان به طبيعت
در دامنه هاي باغران(چهار ده)برگزار شد.

ضمنا بدين وسيله از هياتهاي كوهنوردي
خوسف و بيرجند و باشگاههاي ورزشي
حاضر در اين برنامه كه در راستاي توسعه
همگاني اين رشته فعاليت داشته اند،
تشكر ميگردد.

هيات كوهنوردي و صعودهاي
ورزشي استان خراسان جنوبي

ادامه مطلب

گردهمایی باشگاهها و کوهنوردان استان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر

گردهمايي باشگاهها و كوهنوردان استان (خانوادگي) درمورخ ٢٧/١١/٩٦ و با حضور حدود ١٣٠ نفر از كوهنوردان و علاقمندان به طبيعت در دامنه هاي باغران(چهار ده) به مناسبت گراميداشت دهه فجر برگزار...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

بخشنامه ها