هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی خراسان جنوبی

آدرس :  خراسان جنوبی – بیرجند-مجموعه ورزشی ازادی-دفتر هیات های ورزشی استان

ایمیل: khjmount@gmail.com

فاکس:۰۵۶۳۲۴۵۶۰۰۷

تلگرام  :  https://t.me/Khjmount